Glödens Café

Lunchservering mellan 12-13.

Vi säljer även matlådor med reservation får ändringar.

Öppet för allmänheten,personal och deltagare på Väntorp.
Allmänheten är välkommen på vår marknader.

 

Välkomna !spaghetti-787043__340