Datorverkstan

IMGP0355

Datorverkstan

Vi tar emot begagnade datorer från företag och andra organisationer som ska byta ut sin utrustning. Vi uppdaterar sedan alla datorer med en helt ny hA?rddisk och sponsrade programvaror frA?n Microsoft, som vi får tillgång till genom ett s.k. MAR-avtal (MAR = Microsoft Authorized Refurbisher). När vi renoverar datorer sker det pA? ett miljömedvetet sätt, där vi tar tillvara det som kan användas och skickar miljöfarligt avfall till upparbetning och liknande. Genom att ge datorerna ett längre liv minskas belastningen på miljön.

Det är ett års garanti på hårdvaran och på skärmen är det  3 månaders garanti. Tre månaders telefonsupport. Garantin gäller inte mjukvaran.

De renoverade datorerna säljs sedan till personer som av olika ska, t ex ekonomiska, inte har tillgång till datorer, det kan vara Ålderspension, personer med funktionshinder, arbetslösa,  Långtidssjukskrivna eller studenter.