I snickeriet tillverkar vi produkter i trä, t.ex. bänkar och komihågbrädor.

Vi mA?lar ljus och tillverkar smycken av datorskrot.

Vi tar även emot beställningar.