VÄNTORP REHAB

Psykosocial rehabilitering med inriktning på arbete

Förberedande arbetsträning/meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, missbruksproblematik eller sam sjuklighet boende i Solna.

Vi som arbetar här som handledare är arbetsterapeuter i vår profession, anställda av Solna socialförvaltning, Vuxenenheten.

 

 • Vår värdegrund utgår från alla människors lika värde?
 • KASAM medvetenhet är vår ledstjärna.
 • Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt i samtal och aktiviteter samt utifrån MI
 • Vi upprättar tillsammans med klienten en individuell rehabiliteringsplan med mål och delmål som utgår ifrån klientens egna önskningar, behov och resurser.
 • Vi ger stöd till att lägga upp ett strukturerat veckoschema med arbetsuppgifter, aktiviteter och tider, individuellt anpassat.
 • Vi följer regelbundet upp målen samt för kontinuerlig dokumentation. Vi deltar vid behov på nätverksmöten.
 • Vi kan vid behov göra bedömningar av arbetsförmåga utifrån en välbeprövad metod DOA (Dialog om Arbete).
 • Vi erbjuder även stressförebyggande självvalda aktiviteter som Mindfulness, Qigong, Basal Kroppskännedom, promenader och andra hälsoaktiviteter.
 • Vi har också en trädgård som nyttjas både för trädgårdsarbete och återhämtning.
 • Vi samverkar med Jobbteamet och Östervägens aktivitetshus.
 • Man kan också delta i Väntorp Rehabs fristående grupper:
 • mindfulness
 • basalkroppskännedom
 • ACT- acceptance commitment therapy
 • Solna Stad stödjer Glöden genom att tillhandahålla lokaler samt handledare (Väntorp Rehab) med kompetens och lång erfarenhet av rehabiliterande arbete.

Anna Olstveten


 

 

 

 

 

Arbetsterapeut/handledare

072-583 14 67

anna.olstveten@solna.se


Sophia Kampmann


 

 

 

 

 

Arbetsterapeut/handledare

072-583 11 84

sofia.kampmann@solna.se


Madelen Karlsson


 

 

 

 

 

KBT-terapeut/Handledare

072-583 11 68

madelen.karlsson@solna.se


Jonas Bech Andersen

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjukgymnast/Handledare

072-583 11 16

jonas.bech-andersen@solna.se


Maja Törngren

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsterapeut/Handledare

072-583  10 24

maja.torngren@solna.se


Kornelia Tracey(Mammaledigt)

nam3

 

 

 

 

 

Arbetsterapeut/handledare

kornelia.wattervall@solna.se


Kontorstelefon:072-583 38 90

 

 

 

Välkomna att kontakta oss för mer information eller boka tid för studiebesök.