VAÄNTORP REHAB

Psykosocial rehabilitering med inriktning på? arbete

Förberedande arbetsträning/meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, missbruksproblematik eller samsjuklighet boende i Solna.

A�

Vi som arbetar här som handledare A�r arbetsterapeuter i vA?r profession, anstA�llda av Solna socialfA�rvaltning, Vuxenenheten.

 

 • VA?r vA�rdegrund utgA?r frA?n a�?alla mA�nniskors lika vA�rdea�?
 • KASAM medvetenhet A�r vA?r ledstjA�rna.
 • Vi arbetar utifrA?n ett lA�sningsfokuserat fA�rhA?llningssA�tt i samtal och aktiviteter samt utifrA?n MI
 • Vi upprA�ttar tillsammans med klienten en individuell rehabiliteringsplan med mA?l och delmA?l som utgA?r ifrA?n klientens egna A�nskningar, behov och resurser.
 • Vi ger stA�d till att lA�gga upp ett strukturerat veckoschema med arbetsuppgifter, aktiviteter och tider, individuellt anpassat.
 • Vi fA�ljer regelbundet upp mA?len samt fA�r kontinuerlig dokumentation. Vi deltar vid behov pA? nA�tverksmA�ten.
 • Vi kan vid behov gA�ra bedA�mningar av arbetsfA�rmA?ga utifrA?n en vA�l beprA�vad metod DOA (Dialog om Arbete).
 • Vi erbjuder A�ven stressfA�rebyggande sjA�lvvalda aktiviteter som Mindfulness, Qigong, Basal KroppskA�nnedom, promenader och andra hA�lsoaktiviteter.
 • Vi har ocksA? en trA�dgA?rd som nyttjas bA?de fA�r trA�dgA?rdsarbete och A?terhA�mtning.
 • Vi samverkar med Jobbteamet och A�stervA�gens aktivitetshus.A�A�
 • Man kan ocksA? delta i VA�ntorp Rehabs fristA?ende grupper:
 • mindfulness
 • basalkroppskA�nnedom
 • ACT- acceptance commitment therapy
 • Solna Stad stA�djer GlA�den genom att tillhandahA?lla lokaler samt handledare (vA�ntorp Rehab)A�med kompetens och lA?ng erfarenhet av rehabiliterande arbete.
 • Anna Olstveten
 • nam4
 • Arbetsterapeut/handledare
 • 072-583 14 67
 • anna.olstveten@solna.se
 • Sofia Kampmann
 • A�Untitled-klar
 • Arbetsterapeut/handledare072-583 11 84
 • sofia.kampmann@solna.se
 • Madelen Karlsson
 • A�klar2
 • Handledare 072-583 11 64
 • madelen.karlsson@solna.se

A�A�A�A�A�A�A�

Annika Persson Vasilliou

Arbetsterapeut/handledare 072-5831929

annika.persson-vasilliou@solna.se

Jonas Bech Andersen(A?terkommer med mejl och telefonnummer)

Sjukgymnast/Handledare

A�A�A�A�KontorstelefonA�072-583 38 90

Kornelia Tracey(Mammaledigt)

nam3

 

 

 

 

 

 • Arbetsterapeut/handledare
 • kornelia.wattervall@solna.se

 

 

 • VA�lkomna att kontakta oss fA�r mer information eller boka tid fA�r studiebesA�k.

Öppettider
Mån-Tors 10-16
Fredag 10-14

Address
Föreningen Glöden
Kungshamravägen 3
170 70 Solna
Visa på karta.

Telefon
Glöden
08-735 64 17
Datorverkstan
08-514 832 06

E- Mail
gloden@gloden.se