VÄNTORP REHAB

Psykosocial rehabilitering med inriktning på arbete

Förberedande arbetsträning/meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, missbruksproblematik eller samsjuklighet boende i Solna.

 

Vi som arbetar här som handledare är arbetsterapeuter i vår profession, anställda av Solna socialförvaltning, Vuxenenheten.

 

 • Vår värdegrund utgår från ”alla människors lika värde”
 • KASAM medvetenhet är vår ledstjärna.
 • Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt i samtal och aktiviteter samt utifrån MI
 • Vi upprättar tillsammans med klienten en individuell rehabiliteringsplan med mål och delmål som utgår ifrån klientens egna önskningar, behov och resurser.
 • Vi ger stöd till att lägga upp ett strukturerat veckoschema med arbetsuppgifter, aktiviteter och tider, individuellt anpassat.
 • Vi följer regelbundet upp målen samt för kontinuerlig dokumentation. Vi deltar vid behov på nätverksmöten.
 • Vi kan vid behov göra bedömningar av arbetsförmåga utifrån en väl beprövad metod DOA (Dialog om Arbete).
 • Vi erbjuder även stressförebyggande självvalda aktiviteter som Mindfulness, Qigong, Basal Kroppskännedom, promenader och andra hälsoaktiviteter.
 • Vi har också en trädgård som nyttjas både för trädgårdsarbete och återhämtning.
 • Vi samverkar med Jobbteamet och Östervägens aktivitetshus.  
 • Man kan också delta i Väntorp Rehabs fristående grupper:
 • mindfulness
 • basalkroppskännedom
 • ACT- acceptance commitment therapy
 • Solna Stad stödjer Glöden genom att tillhandahålla lokaler samt handledare (väntorp Rehab) med kompetens och lång erfarenhet av rehabiliterande arbete.
 • Anna Olstveten
 • nam4
 • Arbetsterapeut/handledare
 • 072-583 14 67
 • anna.olstveten@solna.se
 • Sofia Kampmann
 •  Untitled-klar
 • Arbetsterapeut/handledare072-583 11 84
 • sofia.kampmann@solna.se
 • Madelen Karlsson
 •  klar2
 • Handledare 072-583 11 64
 • madelen.karlsson@solna.se

       Ellen Undén

      Handledare 072-583 38 87

     ellen.unden@solna.se

Annika Persson Vasilliou

Arbetsterapeut/handledare 072-5831929

annika.persson-vasilliou@solna.se

    Kontorstelefon 072-583 38 90

Kornelia Tracey(Mammaledigt)

nam3

 

 

 

 

 

 • Arbetsterapeut/handledare
 • 072-5831929
 • kornelia.wattervall@solna.se

 

 

 • Välkomna att kontakta oss för mer information eller boka tid för studiebesök.

Öppettider
Mån-Tors 10-16
Fredag 10-14

Address
Föreningen Glöden
Kungshamravägen 3
170 70 Solna
Visa på karta.

Telefon
Glöden
08-735 64 17
Datorverkstan
08-514 832 06

E- Mail
gloden@gloden.se