VÄNTORP REHAB

Psykosocial rehabilitering med inriktning på arbete

Förberedande arbetsträning/meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, missbruksproblematik eller sam sjuklighet boende i Solna.

Vi som arbetar här som handledare är arbetsterapeuter i vår profession, anställda av Solna socialförvaltning, Vuxenenheten.

 

 • Vår värdegrund utgår från alla människors lika värde?
 • KASAM medvetenhet är vår ledstjärna.
 • Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt i samtal och aktiviteter samt utifrån MI
 • Vi upprättar tillsammans med klienten en individuell rehabiliteringsplan med mål och delmål som utgår ifrån klientens egna önskningar, behov och resurser.
 • Vi ger stöd till att lägga upp ett strukturerat veckoschema med arbetsuppgifter, aktiviteter och tider, individuellt anpassat.
 • Vi följer regelbundet upp målen samt för kontinuerlig dokumentation. Vi deltar vid behov på nätverksmöten.
 • Vi kan vid behov göra bedömningar av arbetsförmåga utifrån en välbeprövad metod DOA (Dialog om Arbete).
 • Vi erbjuder även stressförebyggande självvalda aktiviteter som Mindfulness, Qigong, Basal Kroppskännedom, promenader och andra hälsoaktiviteter.
 • Vi har också en trädgård som nyttjas både för trädgårdsarbete och återhämtning.
 • Vi samverkar med Jobbteamet och Östervägens aktivitetshus.
 • Man kan också delta i Väntorp Rehabs fristående grupper:
 • mindfulness
 • basalkroppskännedom
 • ACT- acceptance commitment therapy
 • Solna Stad stödjer Glöden genom att tillhandahålla lokaler samt handledare (Väntorp Rehab) med kompetens och lång erfarenhet av rehabiliterande arbete.

 

Anna Olstveten

nam4

 

 

 

 

 

 

Arbetsterapeut/handledare

072-583 14 67

anna.olstveten@solna.se

Sophia Kampmann

Untitled-klar

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsterapeut/handledare072-583 11 84

sofia.kampmann@solna.se

 

Madelen Karlsson

klar2

 

 

 

 

 

 

 

Handledare 072-583 11 64

madelen.karlsson@solna.se

 

Annika Persson Vasilliou

Arbetsterapeut/handledare 072-5831929

annika.persson-vasilliou@solna.se

Jonas Bech Andersen

Sjukgymnast/Handledare 072-587 1116

jonas.bech-andersen@solna,se

Kontorstelefon:072-583 38 90

Kornelia Tracey(Mammaledigt)

nam3

 

 

 

 

 

Arbetsterapeut/handledare

kornelia.wattervall@solna.se

 

 

 

Välkomna att kontakta oss för mer information eller boka tid för studiebesök.